Wydział Matematyki Stosowanej
Politechnika Śląska Wydział Matematyki Stosowanej Poczta polsl.pl English version
Gliwickie Koło PTM Baza "DOROBEK" Plan zajęć
O Instytucie

Z życia Instytutu

Dyrekcja

Sekretariat

Pracownicy

Zakłady naukowe

Zespoły dydaktyczne

Seminaria

Biblioteka IM

Czasopismo

Monografie

Konferencja ZaMa

Konferencja OKNMUT

Formularze i druki

System SOD

Dział IT


1662
zmarł Blaise Pascal, filozof, matematyk i fizyk francuski (ur. 1623)

dr inż. Henryk Gliński

Stanowisko w IM:st. wykładowca
Pełniona funkcja:kierownik zespołu dydaktycznego matematyków na Wydziale Organizacji i Zarządzania, Pełnomocnik Dziekana ds. Platformy Zdalnej Edukacji na Wydziale MS oraz Ochrony i Komercjalizacji Własności Intelektualnej
Zakład naukowy:
Pokój do pracy
i konsultacji:
MS 407
Telefon:032 237 17 89
Kontakt:   
Plan:https://plan.polsl.pl/


Dyplom magistra:Politechnika Śląska, 1977
Stopień doktora:Politechnika Śląska, 1986
Zainteresowania naukowe:Grafika komputerowa.
Najważniejsze prace naukowe:
1) An application of interactive virtual models in VRML language in geometry teaching, IBPG, Innsbruck, 2002.
© 2006 Instytut Matematyki - Politechnika Śląska