Wydział Matematyki Stosowanej
Politechnika Śląska Wydział Matematyki Stosowanej Poczta polsl.pl English version
Gliwickie Koło PTM Baza "DOROBEK" Plan zajęć
O Instytucie

Z życia Instytutu

Dyrekcja

Sekretariat

Pracownicy

Zakłady naukowe

Zespoły dydaktyczne

Seminaria

Biblioteka IM

Czasopisma

Monografie

Konferencja "Groups and Their Actions"

Konferencja ZaMa

Konferencja OKNMUT

Formularze i druki

System SOD

Dział IT


dr Katarzyna Adrianowicz

Stanowisko w IM:st. wykładowca
Pełniona funkcja:kierownik zespołu dydaktycznego matematyków na Wydziałach w Katowicach
Zakład naukowy:
Pokój do pracy
i konsultacji:
ośrodek Katowice 256
Kontakt:   
Plan:https://plan.polsl.pl/


Dyplom magistra:Uniwersytet Śląski, 1990
Stopień doktora:Politechnika Śląska, 2003
Zainteresowania naukowe:Metody numeryczne. Zastosowanie metod numerycznych do zagadnienia przepływu ciepła. Metoda Monte Carlo.
Najważniejsze prace naukowe:
1) Adrianowicz K., Rudnicki Z., Dwuwymiarowe pole temperatury w kanale spalinowym, prostopadłościennym wypełnionym gazem o pasmowych właściwościach radiacyjnych. Materiały Konferencyjne XVIII Zjazd Termodynamików, Warszawa 2002.
2) Adrianowicz K., Rudnicki Z., Wyznaczanie pola temperatury w kanale spalinowym metodą Monte Carlo. Materiały XI Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy. Gliwice - Szczyrk 2001.
3) Adrianowicz K., Rudnicki Z., Modelowanie sprzężonego zjawiska przepływu ciepła na drodze przewodzenia i promieniowania metodą Monte Carlo w układzie z gazem obojetnym. Materiały Konferencyjne XVII Zjazd Termodynamików, Zakopane 1999.
© 2006 Instytut Matematyki - Politechnika Śląska