Wydzia│ Matematyki Stosowanej
Politechnika Žl▒ska Wydzia│ Matematyki Stosowanej Poczta polsl.pl English version
Gliwickie Ko│o PTM Baza "DOROBEK" Plan zajŕŠ
O Instytucie

Z ┐ycia Instytutu

Dyrekcja

Sekretariat

Pracownicy

Zak│ady naukowe

Zespo│y dydaktyczne

Seminaria

Biblioteka IM

Czasopismo

Monografie

Konferencja ZaMa

Konferencja OKNMUT

Formularze i druki

System SOD

Dzia│ IT


1662
zmar│ Blaise Pascal, filozof, matematyk i fizyk francuski (ur. 1623)

Pracownicy Instytutu Matematyki

dr in┐. Marcin Adam
dr Katarzyna Adrianowicz
dr in┐. Beata Bajorska-Harapi˝ska
dr in┐. Marek Balcer
mgr in┐. Arkadiusz Banasik
prof. dr hab. in┐. Marek Berezowski
dr in┐. Agnieszka Bier
dr Barbara Bi│y
prof. dr hab. Mykola Bratiichuk
mgr in┐. Rafa│ Brociek
dr Jˇzef Burzyk
mgr Joanna Dutka
dr in┐. Piotr Gawron
dr in┐. Henryk Gli˝ski
prof. dr hab. in┐. Rados│aw Grzymkowski
dr hab. in┐. Edyta Hetmaniok
dr hab. in┐. Waldemar Ho│ubowski, prof. Pol. Žl.
prof. dr hab. Aleksander Iwanow
dr in┐. Konrad Kaczmarek
dr in┐. Adrian Kapczy˝ski
dr in┐. Adam Kapusta
dr in┐. Jaros│aw Karcewicz
dr hab. in┐. El┐bieta Kasperska
dr in┐. Andrzej Kasperski
dr hab. in┐. Wojciech Kempa, prof. Pol. Žl.
mgr Martyna Kobielnik
mgr in┐. Katarzyna Komorowska
prof. dr hab. Viktor Kulyk
dr in┐. Marcin Lawnik
dr in┐. Jakub Jan Ludew
dr Ewa úobos
mgr in┐. Martyna Maciaszczyk
dr Janina Macura
dr in┐. Ewelina Mainka-Niemczyk
mgr in┐. Rafa│ Marjasz
dr Zbigniew Marsza│ek
dr in┐. Elwira Mateja-Losa
mgr in┐. Marek Morawiak
dr Iwona Nowak
mgr in┐. Barbara Pakleza
mgr in┐. Bart│omiej Pawlik
dr in┐. Bo┐ena Pi▒tek
dr in┐. Mariusz Pleszczynski
dr in┐. Jan Pochcia│
mgr Dawid Po│ap
mgr Micha│ Rˇ┐a˝ski
dr Alicja Samulewicz
dr hab. Beata Sikora
dr in┐. Piotr S│anina
dr hab. in┐. Damian S│ota, prof. Pol. Žl.
dr in┐. Roksana S│owik
dr in┐. Marcin Sobota
dr in┐. Zdzis│aw Sroczy˝ski
dr in┐. Andrzej Starosolski
dr in┐. Witold Tomaszewski
dr in┐. Jacek Uryga
dr hab. in┐. Roman Witu│a, prof. Pol. Žl.
dr in┐. Adam Woryna
dr in┐. Marcin Wo╝niak
mgr in┐. Janusz Wˇjcikowski
mgr Hanna Wˇjtowicz
dr in┐. Adam Zielonka
dr in┐. Marek »abka
mgr in┐. Sebastian »urek
© 2006 Instytut Matematyki - Politechnika Žl▒ska