Wydział Matematyki Stosowanej
Politechnika Śląska Wydział Matematyki Stosowanej Poczta polsl.pl English version
Gliwickie Koło PTM Baza "DOROBEK" Plan zajęć
O Instytucie

Z życia Instytutu

Dyrekcja

Sekretariat

Pracownicy

Zakłady naukowe

Zespoły dydaktyczne

Seminaria

Biblioteka IM

Czasopismo

Monografie

Konferencja ZaMa

Konferencja OKNMUT

Formularze i druki

System SOD

Dział IT


Dział IT

Poniżej znajdują się poradniki, w których opisane są różne problemy i zagadnienia związane z infrastrukturą techniczno-informatyczną Wydziału Matematyki Stosowanej.

Wydział i Instytut

Aktualizacja stron internetowych

W sprawie aktualizacji internetowych stron wydziałowych lub instytutu należy kontaktować się z Eweliną Domalik (pokój 307, telefon: 32 237 23 20)

MSDN AA (obecnie DreamSpark)

Serwis z którego można pobierać programy: DreamSpark
Pracownicy mogą uzyskać dostęp do programu MSDN AA lub zostać ponownie aktywowani po wygaśnięciu konta. W tym celu należy napisać email z informacją na adres: Ewelina.Domalik@polsl.pl lub przyjść osobiście do pokoju 307.

System SOD

System SOD (IntraDOK) został zaprojektowany w celu optymalizacji procesów obiegu dokumentów i przepływu spraw pomiędzy poszczególnymi pracownikami oraz komórkami organizacyjnymi. Interakcja Użytkownika z systemem następuje za pomocą przeglądarki internetowej.

Link do systemu SOD: sod.polsl.pl

Instrukcja obsługi systemu SOD dla pracowników Instytutu Matematyki

Centrum Informatyczne (wcześniej Centrum Komputerowe)

Zgodnie z zarządzeniem nr 18/15/16 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 10 grudnia 2015 roku, obsługą podstawowych usług informatycznych Politechniki Śląskiej od 1 stycznia 2016r. zajmuje się Centrum Informatyczne, a nie jak do tej pory Centrum Komputerowe.

W związku z powyższym prosimy o komunikowanie się z ww. jednostką telefonicznie pod numerem 32 237 20 32 lub osobiście w budynku CI przy ul. Łużyckiej 5 w Gliwicach.

© 2006 Instytut Matematyki - Politechnika Śląska